Eğitsel Etkinlikler

İNGİLİZCE;Okul öncesi çocukluk dönemi merak ve keşfetmenin en yoğun yaşandığı süreçtir.Bu süreçte ikinci dil becerilerini kazandırmak,çocuğun aktif katılımını hızlandırmak ve İngilizceyi hareketlerle öğrenmelerini sağlamak amacı ile eğlenceli,fiziksel harekete ve masallara dayalı TPR-STPR metodları uygulanmaktadır.Çocuklarımızın gelişim düzeylerine göre uygulanan programlar farklılık göstermektedir.

YOGA
PRE-BALE
JİMNASTİK
MÜZİK(ORFF)
EL BECERİLERİ-PLASTİK SANAT-SERAMİK
SATRANÇ-YARATICI DRAMA
Pre Bale;
3-6 yaş arası uygulanan bale çalışmaları “pre bale for kids” olarak adlandırılır bu yöntemle çocuklarımız için özel müzikler eşliğinde hem müzik kulağını geliştirmekte hem de çocukların kas yapısının gelişimine katkıda bulunma amaçlıdır.bu yaş grubunda bale çalışmalarında ayrıca kızlı-erkekli hareketler müzik kulağını destekleyici ritm hareketleri ve ünlü balerin hikayelerinin anlatıldığı “bale repertuar” bölümlerinde yer almaktadır. estetik duygularını geliştirmek bale sanatını tanıyıp sevmelerini sağlamak için kız-erkek ayrımı yapmaksızın tüm çocuklara yaş özelliklerine göre süresi ayarlanarak haftada birer gün uzmanı tarafından uygulanmaktadır.

Müzik(orff)
Eğitim programımız içersinde önemli bir yeri olan müzik çocuk şarkıları söyleme klasik müzik dinleme çocuklar için beste yapmış klasik müzik bestecilerini tanıma gibi çalışmaların yanısıra orff metodunu temel alan bir programdır.
Carl Off’un çocuklara yönelik müzik eğitimi çalışmalarını sistemleştirdiği bugün” orff schulwerk” olarak dünyanın bir çok ülkesinde yaygınlık kazanmış pedagojik bir yaklaşımdır.temel amacı erken yaşlarda çocuklarda ritm-estetik duygusunun geliştirmesinin yanı sıra gruba uyum liderlik eşitlik yönerge alma gibi sosyal ilişkiler ve bireysel yaratıcılığın desteklenmesidir. orff pedagojisi çocuğun gözünü kulağını bedeninin aynı anda kullanmaya yönlendirir.

Jimnastik;
Jimnastik sporu bütün spor dalları içinde gerekli olan fiziksel özelliklerin yanı sıra ruhsal-duygusal ve sosyal özelliklerin de optimum gelişimini sağlayan bir spor dalıdır.işte bu özellikleriyle uygulaması büyük heyecan ve zevk veren seyretmesi ise hayranlık uyandıran bu spor dalı bütün dünyada temel spor olarak ele alınır.çocuk doğası içinde bulunan aktiviteleri kapsaması sağlıklı hareketli gelişimi ile birlikte fiziksel gelişimine olan katkısından dolayı ocukların gelişimi üzerinde önemli bir yere sahiptir.

Yaratıcı Drama-Satranç;
Eğitimde yaratıcı-drama bir etkileşim olgusu yaparak-yaşayarak öğrenme sürecidir.kendini tanımak karşındakini tanımak birbirimizi anlamak doğaçlama ve yaratma gibi aşamaları içeren bir çalışma tüm gruplarında eğitim-öğretimi destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

El Becerileri-Plastik Sanat-Seramik;
Çocuklarımızın ince kas gelişimine yardımcı yaratıcı düşünmenin temellerinin atıldığı bir eser üretmenin(ben yarattım) verdiği hazzın yaşandığı fazla enerjilerinin aktarıldığı çocukların zevk aldığı çalışmalarımızdan biri de plastik sanatlarıdır.

Yoga;
Yaşanılan deneyimler yoganın bedenin elastikiyetini keşfetmek dinginleştirip iç huzuru bulmak için yapıldığını ortaya koymuştur. bu da taklit yeteneklerini de geliştirmeye etken bir metoddur.

  • Doğum Günleri

    • Kumsal Karabudak
    • Arda Onarangil
  • VBS Giriş

  • İletişim